Geografisch thema

Voldersstraat

ID
16109
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16109

Beschrijving

Korte centrumstraat met L-vormig tracé, die de noordoosthoek van de Markt verbindt met het begin van de Schuiferskapellestraat. De straat wordt vermeld in de Atlas der Buurtwegen (1846) als "Voldersweg", omschreven als "Sentier du caberet Den Haen à la forge dite: Plaetsesmisse". Later herdoopt tot Molenweg. Bij de gemeentefusie (1976) zijn oorspronkelijke naam teruggekregen. Resterende kasseibestrating.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het tracé weergegeven als voetwegel, waarlangs reeds enkele woningen worden weergegeven, deel uitmakend van de dorpskernbebouwing. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de bebouwing aangegroeid aan noordoostzijde.

Op de hoek met de Markt bevond zich in het begin van de 20ste eeuw het "Volkswelzijn", in het derde kwart van de 20ste eeuw vervangen door nieuwbouw.

Voornamelijk woonfunctie. Zuidwestzijde van de straat bestaand uit achtertuintjes en garages van woningen in de Egemstraat. Noordoost- en zuidoostzijde bestaande uit aaneengesloten rijbebouwing van twee bouwlagen. Nummer 7, gebouwd als samenstel van twee rijhuisjes, naar ontwerp van architect Julien Vaneijghen uit 1938, vermoedelijk in eenvoudiger vormgeving uitgewerkt dan op plan. Verbouwd en samengevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Rode baksteenbouw van in totaal vier traveeën.

 • Gemeentearchief Pittem, Bouwaanvragen.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 159.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Pittem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Voldersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16109 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.