Geografisch thema

Willekomstraat

ID
16112
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16112

Beschrijving

Korte oostelijke zijstraat van de Damstraat, die verder loopt over Tielts grondgebied en aldaar verbinding geeft met de Wingensesteenweg. De straat is genoemd naar de heerlijkheid "Willecomme" die zich ten noorden en ten zuiden van de Poekebeek uitstrekte, met als foncier de omwalde hoeve "Willekomme" op grondgebied Tielt (zie Tielt, Willekomstraat nummer 5). In de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de straat vermeld als "Willekom straet" en omschreven als "Chemin de Pitthem à la route de Thielt à Wynghene par le hameau de Willekome (Thielt)". In de eerste helft van de 18de eeuw (1728, 1730) wordt melding gemaakt van een "Willecommehouck".

Tijdens het ancien regime liep de weg gedeeltelijk over een ander tracé, bij de grens met Tielt liep de weg over de huidige noordelijke landwegel, om af te buigen op Tielts grondgebied ten noorden van de hoeve "Willekomme".

Agrarische functie, verspreide hoevebebouwing. Nummer 2, varkenskwekerij, bereikbaar via erfoprit ten noorden van de straat, nieuwe gebouwen.

  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 159.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Pittem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Willekomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16112 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.