Geografisch thema

Brusselstraat (Groot-Bijgaarden)

ID
16140
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16140

Beschrijving

Drukke verbindingsbaan die de gemeente doorsnijdt van oost naar west, van Sint-Agatha-Berchem naar Sint-Ulriks-Kapelle. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841-1850) reeds "Brusselbaan" geheten. Deze baan was tot rond 1700 een belangrijke weg die Brussel met Asse verbond via Sint-Ulriks-Kapelle (heden is Asse met Brussel verbonden door de Brusselsesteenweg). Het centrum ligt ongeveer halverwege de baan. Heterogene bebouwing met woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw tot heden. Naast woonfunctie ook scholen en winkel- en horecafunctie in de lintbebouwing naar het centrum toe. Sporen van vroegere agrarische activiteit bijvoorbeeld nummer 293.

Typische dorpsbebouwing uit de 19de (nummers 255-257) en uit begin 20ste eeuw (nummer 324, geregistreerd op het kadaster in 1908). De nummers 173-177 zijn geregistreerd op het kadaster in 1914 en hebben in fries en borstwering kenmerkende tegeltableaus, nummer 399 "Villa Moni 1930", nummers 258-260 dorpswoningen geregistreerd op het kadaster in 1921.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling IV (Groot-Bijgaarden), 1908/13 (nummer 324), 1914/6 (nummers 173-177), 1929/30 (nummer 399), 1921,22/24 (nummers 258-260).
 • VERBESSELT J. 1967: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel VI, Tussen Zenne en Dender V, Pittem, 57.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis van 1844

 • Omvat
  Cottage-getinte villa

 • Omvat
  Don Bosco Instituut

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Egidius

 • Omvat
  Villa Gosset met tuin

 • Omvat
  Vrije gemengde basisschool Don Bosco en villa

 • Is deel van
  Groot-Bijgaarden

 • Is gerelateerd aan
  Brusselstraat (Sint-Ulriks-Kapelle)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brusselstraat (Groot-Bijgaarden) [online] https://id.erfgoed.net/themas/16140 (Geraadpleegd op )