Geografisch thema

Heilige Familiewijk

ID
16142
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16142

Beschrijving

Wijk omgeven door industrie en gelegen tussen de autosnelweg E40, de Ring rond Brussel en de Brusselsesteenweg (N9) op de grens met Zellik (Asse) en Sint-Agatha-Berchem. Op de locatie van de wijk lag voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een vliegveld. De wijk kwam er door de stadsuitbreiding van Brussel tijdens het interbellum.

Ten gevolge van de aanleg van de autosnelweg en het industriegebied is deze wijk afgezonderd van de rest van Groot-Bijgaarden. Geïsoleerde woonzone met een eigen parochiekerk en pastorie uit het interbellum, deel uitmakend van de Heilige Familieparochie van Zellik. De woonkern rond de kerk is van een latere datum dan de kerk en pastorie die het centrum vormen; ze zijn gelegen op een groot driehoekig omhaagd perceel tussen de Cryptelaan, de Alfons Gossetlaan en de Nieuwe Gentsesteenweg.

  • WERKGROEP PAJOTTENLAND 2007: Pajottenland. Een land om lief te hebben, Lennik, 86.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Parochiekerk Heilige Familie

  • Omvat
    Pastorie Heilige Familieparochie

  • Is deel van
    Groot-Bijgaarden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Heilige Familiewijk [online], https://id.erfgoed.net/themas/16142 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.