Geografisch thema

Heilige Familiewijk

ID: 16142   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16142

Beschrijving

Wijk omgeven door industrie en gelegen tussen de autosnelweg E40, de Ring rond Brussel en de Brusselsesteenweg (N9) op de grens met Zellik (Asse) en Sint-Agatha-Berchem. Op de locatie van de wijk lag voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een vliegveld. De wijk kwam er door de stadsuitbreiding van Brussel tijdens het interbellum.

Ten gevolge van de aanleg van de autosnelweg en het industriegebied is deze wijk afgezonderd van de rest van Groot-Bijgaarden. Geïsoleerde woonzone met een eigen parochiekerk en pastorie uit het interbellum, deel uitmakend van de Heilige Familieparochie van Zellik. De woonkern rond de kerk is van een latere datum dan de kerk en pastorie die het centrum vormen; ze zijn gelegen op een groot driehoekig omhaagd perceel tussen de Cryptelaan, de Alfons Gossetlaan en de Nieuwe Gentsesteenweg.

 • WERKGROEP PAJOTTENLAND 2007: Pajottenland. Een land om lief te hebben, Lennik, 86.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2011


Relaties

 • Is deel van
  Groot-Bijgaarden
  Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

 • Omvat
  Parochiekerk Heilige Familie
  Nieuwe Gentsesteenweg 8 (Dilbeek)

 • Omvat
  Pastorie Heilige Familieparochie
  Cryptelaan 1 (Dilbeek)