Geografisch thema

Gemeenteplein

ID
16180
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16180

Beschrijving

Het Gemeenteplein, de dorpskern van Linkebeek, is ingeplant op een steile heuvel met de Sint-Sebastiaanskerk als hoogste punt. Het Gemeenteplein ligt in het verlengde van het noordelijk transepte van de kerk.

Het Gemeenteplein heette vroeger Kerkedreef of Kerkendries en telde heel veel café's zoals het voormalig café "Au mont Saint-Gothard", vandaag een fotoatelier (nr. 10). Het huidige gebouw werd in 1905 opgericht door schrijnwerker Emile Derie. Er was hier ook een feestzaal aan verbonden die na Wereldoorlog II gebruikt werd als bioscoopzaal. Een ander bekend café was "Au Lion d’Or", een typische dorpsherberg met feestzaal, die eind de jaren 1970 werd gesloopt. Vóór de bouw van het gemeentehuis in 1878 werd er vaak vergaderd door de gemeenteraad. Het café was eigendom van de familie Londers; één van de meest luisterrijke feesten ooit in Linkebeek was trouwens de viering van het honderdjarige "Moederke Londers" in 1932. Andere café's die men hier aantrof: "Café Malakoff" (nr. 14) en "Au Duc de Brabant" (nr. 21).

Nu gekasseid plein, heraangelegd in 2002, waarrond een aantal handelszaken, appartementen en burgerwoningen geconcentreerd zijn. De oostelijke kant bestaat uit heterogene dorpsbebouwing uit de jaren 1950. Nummer 28 is gesigneerd door architect Van Hoeck, 1957. Aan de overkant zijn er nog woningen uit het begin van de 20ste eeuw zoals nummer 25 dat gesigneerd is F. Albert, 1910. Met uitzondering van het gemeentehuis, de noordelijke afsluiting van het Gemeenteplein, blijft er behalve een aantal oude kernen weinig over van het oorspronkelijke karakter van het plein.

 • THEYS C., GEYSELS J. 1957: Geschiedenis van Linkebeek, Brussel, 30.
 • S.n. 2002: Toernee générale, Oude Linkebeekse cafés herontdekt, Linkebeek.

Bron     : DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Daveloose, Barbara
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Café uit de 19de eeuw

 • Omvat
  Gemeentehuis van Linkebeek en schooltje

 • Omvat
  Zagerij

 • Is deel van
  Linkebeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/16180 (Geraadpleegd op )