Geografisch thema

Guido Gezellekwartier

ID
16253
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16253

Beschrijving

Wijk ontstaan in 1925 toen de stad gronden aankocht tussen de Bapaumestraat, de Kruisvest, de Rolweg en de Peperstraat. Het was een uitgestrekt hoveniershof, waarvan nu nog het groen van het Guido Gezellemuseum getuigt (zie Rolweg). Bij Koninklijk Besluit van 4 september 1929 wordt de aanleg van de Stijn Streuvelsstraat, de Albrecht Rodenbachstraat en de Hugo Verrieststraat goedgekeurd.

Dit onbebouwd gebied werd geleidelijk bouwrijp gemaakt en aan de straatzijden bebouwd met resterend groen naar de Kruisvest toe. Het geheel met zijn verscheidenheid aan huizen, die in min of meerdere mate vormen van de neo-Brugse stijl overnemen en traditionele enkelhuisopstanden en plattegronden vertonen, leunt ook enigszins aan bij de toenmalige vereenvoudigde tuinwijken.


Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Guido Gezellekwartier [online], https://id.erfgoed.net/themas/16253 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.