Geografisch thema

Grote Hutsesteenweg

ID
16285
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16285

Beschrijving

Steenweg die de Sint-Barbarakerk in de wijk De Hoek verbindt met de Waterloose Steenweg. Ter hoogte van de Sint-Barbarakerk en pastorie sluit hij aan op de Gehuchtstraat.

Het gedeelte van de steenweg tussen de Waterloose Steenweg en de Sint-Annakapel werd aangelegd op een van de rechte dreven die de Generale Maatschappij van België in haar verkoopplannen van het Zoniënwoud oplegde om de ontsluiting van verkochte percelen te verzekeren. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841-1850) wordt deze weergegeven als voetweg 8, die het kasteel Cintra van generaal Le Charlier aan de Waterloose Steenweg (vandaag verdwenen) verbond met de Sint-Annakapel (die voordien op de grens met het Zoniënwoud lag). Het gedeelte van de Grote Hutsesteenweg tussen de Sint-Annakapel en de Sint-Barbarakerk werd aangelegd op bestaande oude wegen en verzekerde de verbinding naar het gehucht Klein Luik. Langs de Grote Hutsesteenweg bevonden zich ook twee belangrijke hoeves: de Sint-Annahoeve op nummer 112 (vandaag nog in bedrijf) en het Hof Oprode bij de kern van De Hoek (gesloopt eind 1960).

De Grote Hutsesteenweg kan ook vandaag morfologisch nog opgesplitst worden in twee delen. Het gedeelte tussen De Hoek en de Sint-Annakapel heeft een meer organische aanleg met lintbebouwing (arbeiders- en burgerwoningen) en sociale woningbouw. Op de hoek met de Schoolstraat (nummer 1) bevindt zich een typische burgerwoning, wellicht uit het begin van de 20ste eeuw. Op nummer 2 bevindt zich ten westen van de Sint-Barbarakerk (Gehuchtstraat 186) de pastorie. Eveneens op nummer 2 bevindt zich achter de kerk het in 1953 opgerichte parochiecentrum, met Onze-Lieve-Vrouwbeeld.

Langs het rechte gedeelte tussen de Sint-Annakapel en de Waterloose Steenweg situeren zich voornamelijk grote villa's, waaronder de gekende villa Nisot van Louis-Herman De Koninck (170A). Op een achterliggend perceel (nummer 150) ligt een grote villa in hightech-stijl uit het begin van de jaren 1990 (architecten: Groep Gudrun). De nummers 175-183A vormen een coherent aangelegd geheel van twee per twee gekoppelde cottagewoningen met ertussen inspringende garages/bergingen, gelegen in een smalle doodlopende zijstraat (in situ Hutteweg). De woningen werden individueel gebouwd rond 1950.

 • Gemeentearchief Sint-Genesius-Rode, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, bouwaanvragen 20/10/1949 (nummers 175-183), 26/01/1990(198924) (nummer 150).

Bron     : -
Auteurs :  Van Herck, Karina
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Pastorie Sint-Barbaraparochie

 • Omvat
  Sint-Annahoeve

 • Omvat
  Sint-Annakapel

 • Omvat
  Sint-Annapaviljoen met dienstwoning

 • Omvat
  Villa J. Cordemans

 • Omvat
  Villa Van Campenhout-Cerf

 • Omvat
  Woning Henri Nisot

 • Omvat
  Woning Malengreau

 • Is deel van
  Sint-Genesius-Rode


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Hutsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/16285 (Geraadpleegd op )