Geografisch thema

Cingel

ID: 1629   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1629

Beschrijving

Driehoekig graspleintje, omringd met lindebomen; eertijds centrale gemeenteweide met wouwer, vijver of kuil, later gedeeltelijk gedempt tot een bornput, nadien vervangen door een put met mik en ligger en in 1880-1890 door de huidige, arduinen pomp, geplaatst tegen een bakstenen pijler waarop later een plaasteren beeld van Sint-Jozef met kind.

In 1903-1905 eerste kasseiweg op het plein. Alternerend met banale 20ste-eeuwse bebouwing, nog typische, kleinschalige dorpsbebouwing merkbaar in de volumes van nummers 1, 2, 12, voormalige herberg "De Zwaan", 13, 15, 16; nummer 15 decoratief uitgewerkt met kleurrijke cementtegels, gele en gesinterde baksteen en met authentiek houtwerk met kleine roedeverdeling waarin gekleurd reliëfglas.

  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 2. De omliggende gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 109-111.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

  • Omvat
    Afspanning De Zwaan

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Omvat
    Gemeentehuis en cultuurcentrum van Vosselaar

  • Omvat
    Oud Gemeentehuis van Vosselaar

  • Is deel van
    Vosselaar

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Cingel [online] https://id.erfgoed.net/themas/1629 (Geraadpleegd op 24-11-2020)