Geografisch thema

Looy

ID
1638
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1638

Beschrijving

Vertrekt van de Antwerpsesteenweg, loopt in noordelijke richting en eindigt op het driegemeentenpunt Turnhout-Beerse-Vosselaar in het gehucht Looy, palend aan het gelijknamige heide- en bosgebied op grondgebied Turnhout; naar het noorden toe landelijke omgeving met bos en heide.

Op dit punt bevindt zich de zogenaamde "Looypaal" of "Vossepaal", een oude (tweede kwart van de 14de eeuw?) arduinen grenspaal met op één zijde de ingehouwen letter "T" (Turnhout), op een andere zijde de letter "B" (Beerse) en op de derde zijde een vossenstaart (Vosselaar) in reliëf. Eerste expliciete aanduiding van de "Looy Pael" op de Vandermaelenkaart (1854). Iets verplaatst en gerestaureerd circa 1989: omgeven met kasseien in de vorm van een windroos met aanduiding van de vier windstreken in witte marmerstenen.

  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 2. De omliggende gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, 1980, dl. 2, p. 122.
  • S.N., De Looypaal of de Vossepaal, V.V.V.-brochure, Oud-Turnhout, sine dato.
  • WOESTENBORGHS R., Geschiedenis van Vosselaar, De Looypaal of de Vossepaal, in 't Konijnenbergske, XXX, nummer 6, Vosselaar, 1989.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Looy [online] https://id.erfgoed.net/themas/1638 (Geraadpleegd op )