Geografisch thema

Groenendijkstraat

ID
16381
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16381

Beschrijving

Weg in het uiterste noordwesten van de gemeente die vanaf de Driftweg, parallel met de grens met Oostende in zuidoostelijke richting tot aan het kruispunt met de Tarbot- en Zwanenstraat loopt. De straat volgt het tracé van de Groenendijk, een dijk die omstreeks 1612-1620 omheen de Grote Polder van Bredene tot stand kwam. De dijk liep vanaf de huidige Groenendijkstraat verder in zuidelijke richting door het thans overstroomd gebied van de Spuikom, de Nukkerwijkstraat en de Noord-Edestraat. De straat werd in 1915 deels afgegraven in functie van de aanleg van de batterij Deutschland, in 1919-1920 genivelleerd met de rest van de dijk. In 1979 wordt de straat vermoedelijk verlengd en opnieuw aangelegd.

Op de hoek van de Groenendijkstraat en de Driftweg was voorheen een hoevetje gelegen, dat circa 1955 werd afgebroken.

Westzijde van de straat getypeerd door rijbebouwing opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voornamelijk interbellum- en midden-20ste-eeuwse woningen waaronder woningen met vernieuwde gevel.

Oostzijde van de straat deels onbebouwd. Ten noorden van de Eendenstraat rijbebouwing uit het midden van de 20ste eeuw. Verder woningen en villa's uit de laatste decennia.

 • Bredene door de jaren heen, Bredene, 1988, p. 92.
 • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 49.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee interbellumwoningen

 • Is deel van
  Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenendijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16381 (Geraadpleegd op )