Geografisch thema

Polderstraat

ID
16390
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16390

Beschrijving

Straat die start in de noordwestelijke hoek van het August Plovieplein en in het verlengde van de Europastraat en langs de Spuikom in noordoostelijke richting verder loopt tot aan de Keerweg. Het tracé gaat minimaal terug tot de laatste decennia van de 18de eeuw, zie de weergave op de Ferrariskaart (1770-1778). In de Atlas der Buurtwegen (1844) gekend als "Heerweg", later gewijzigd in "Polderstraat".

Eerste straatdeel gekenmerkt door rijbebouwing aan oostzijde van de straat, opklimmend tot het interbellum en aansluitend op de bebouwing van de Nukkerwijk. Ten westen dijk omheen de Spuikom.

Enkele eenvoudige éénlaagse woningen van twee traveeën onder zadeldak, met één of meerdere dakvensters. Rode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor de accenten, onder meer nummer 157. Nummers 121-123, woningen van anderhalve bouwlaag in spiegelbeeldschema waarvan nummer 123 sterk verbouwd. Gecementeerde en (deels) witgeschilderde gevels, banden. Nummer 121 met bewaarde rolluiken in de getoogde en omlijste vensteropeningen van de eerste bouwlaag. Nummer 69, woning met gecementeerde gevel, twee bouwlagen waarin rechthoekige muuropeningen gevat in een geprofileerde omlijsting voorzien van oren, gootlijst met drupmotief onder attiek met kwarthol afhellende hoeken, centraal voorzien van de afbeelding van een guirlande. Lager aanpalend volume van twee bouwlagen onder een getrapte kroonlijst.

Vanaf de splitsing met de Spuikom voornamelijk verspreide bebouwing. Nummer 259, dieper gelegen eenlaagswoning, reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1844). Woningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 92 en 279, bakstenen enkelhuizen verlevendigd door gebruik van gekleurde granito, telkens met landelijke bijgebouwen. Tevens recente villabouw, in aansluiting op de aanpalende verkavelingen.

CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 61.


Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Hoeve Blocxhofstede

  • Is deel van
    Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Polderstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16390 (Geraadpleegd op )