Geografisch thema

Sportstraat

ID
16392
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16392

Beschrijving

Straat te Bredene-Sas bestaande uit drie onderbroken delen, een eerste straatdeel loopt vanaf het August Plovieplein naar de Fritz Vinckelaan, een tweede deel start ter hoogte van de Spuikomlaan, een laatste deel omvat het complex Darwin en stopt aan de Darwinlaan. De straat behoorde in het verleden tot de "Heerwegh van Slijckens naar Breedene", later "Dorpsstraat" geheten, gedeeltelijk opgeslorpt bij de aanleg van de Fritz Vinckelaan. In 1965 wordt de naam gewijzigd naar "Sportstraat", een verwijzing naar het nieuw aan te leggen sportterrein langs de Spuikomlaan.

Straat met gevarieerde bebouwing, nabij het August Plovieplein rijbebouwing opklimmend tot de eerste decennia van de 20ste eeuw. Onder meer nummers 31-33, éénlaagse woningen van twee traveeën onder geknikt zadeldak, met telkens twee dakkapellen, geprofileerde gootlijst. Nummer 31, rode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor de banden en strekken, Nummer 33 thans witgeschilderd. Nummer 37 van twee/ drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel bekleed met geglazuurde tegels en tegelfries op de borstwering. Verder rij-, koppel- en vrijstaande woningen uit het midden en de tweede helft van de 20ste eeuw. Tevens appartementsgebouwen. Het laatste straatdeel onder meer getypeerd door nieuwe of vernieuwde eenlaagswoningen, waarvan nummer 97 met bewaard ouder bijgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Nummers 99-101, eenheidsbebouwing in spiegelbeeldschema uit het interbellum, gele baksteenbouw onder zadeldak, beschilderde banden, omlopend om de rechthoekige vensters en de bovenlichten boven de deur. Nummers 117-131, wooncomplex "Darwin", op een rechthoekig afgesloten perceel gebouwde woningen uit het midden van de 20ste eeuw. Langs de straat gekenmerkt door eenheidsbebouwing van diephuizen onder overkragende zadeldaken op kraagstukken.

  • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 66.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Burgerhuis uit de jaren 1920

  • Is deel van
    Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sportstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16392 (Geraadpleegd op )