Geografisch thema

Tulpenlaan

ID: 16393   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16393

Beschrijving

Straat in "Maria Duyne Bungalow City", een villaverkaveling van circa 1923 door maatschappij "Bel­gian Lit­to­ral Cie S.A." (1920), kaderend in de uitbouw van een nieuwe toe­ris­ti­sche kern nabij de grens met Klemskerke (De Haan) zie ook toen­ma­lige loca­tie van paardenrenbaan en de na­ge­noeg gelijk­tij­dige, klei­nere verkaveling Zeepaadje/ Duinhoe­ven­laan/ Duin­doorn­straat. De benaming van laatst genoemde straten verwijst naar de ligging nabij de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen uit de 18de eeuw. De verkoop kent aanvankelijk weinig succes; de verkaveling telt in 1952 nog maar zeven villa's.

Concentrische aanleg met Mei­bloempjes-, Lelie-, Acacia-, Tul­pen-, Violieren-, en Klapro­zenlaan aan weerszijden van de centrale as van de Klemskerkestraat. De eerste, bewaarde echter niet verder iden­ti­fi­ceer­bare bouw­aan­vra­gen date­ren van 1923 en zijn respectievelijk naar ontwerp van archi­tec­ten J. Pary (Brussel) en E.H. Chaineux (Brussel, "ar­chitec­te S.C.A.B"); laatst genoemd plan is door de verkavelingmaatschappij goed­ge­keurd.

Overwegend villabouw. Nummer 18 uitzonderlijk met sobere, kubisti­sche vormgeving.

  • GEMEENTEARCHIEF BREDENE, 874.1, Bouwvergunningen, 1923-1924.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  : 2011


Relaties

  • Omvat
    Villa Samsufi

  • Omvat
    Villa uit de jaren 1970

  • Is deel van
    Maria-Duyne Bungalow City