Geografisch thema

Houtmarkt

ID
164
URI
https://id.erfgoed.net/themas/164

Beschrijving

Begin 18de eeuw werd de houtmarkt overgebracht van de Grote Markt tot het einde van de Pontstraat, op een daartoe door de stad gehuurde grond bij de stadsvesten, toebehorend aan de Wilhelmieten of Sterheren; laatst genoemden verlieten de stad in 1784 op bevel van Jozef II. Demping der Sterrevesten in 1793. Na afbraak van het hier inmiddels gevestigde Armbureel en de stedelijke gevangenis in 1897 legden de bewoners in samenwerking met het stadsbestuur een openbare lusthof aan.

In zijn huidige vorm, beboomd rechthoekig plein deels ingericht als parking met "oude" electriciteitscabine ten zuiden. Ten noorden, beeld van Heilige Joannes Nepocumenus, opgericht door de Gedeputeerden van het Land van Aalst in 1777, ter ere van de patroonheilige van deze buurt, jaarlijks gevierd op 16 mei; het beeld verdween tijdens de Franse Omwenteling (1784) en werd teruggeplaatst op 16 mei 1809, zie het vroegere nu deels onleesbaar geworden opschrift met chronogram op de sokkel: Erecta 16 Maii 1777 / Reerecta 16 maii 1809. Fraaie arduinen sokkel met verzorgde classicistische ornamenten en medaillon met opschrift; gebogen flankerende wanden uitlopend op een postament met siervaas; verdwenen hek. Eenvoudige omringende huizen van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen, voornamelijk onder zadeldak en daterend uit de 19de eeuw; oorspronkelijk bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels opgevat als uniforme pleinwanden, vernieuwde parementen, bepleisteringen en secundaire verbouwingen wijken hiervan af doch zonder de algemene volumewerking in het gedrang te brengen; de nieuwe bouw op de hoek Houtmarkt-Sterrestraat doet dit spijtigerwijze wel.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houtmarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/164 (Geraadpleegd op )