Geografisch thema

Ganzenlaan

ID: 16432   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16432

Beschrijving

Korte, rechte straat met enkele doodlopende aftakkingen tussen de Hoefijzerlaan en de Kruierslaan. Recent aangelegd en horend bij de wijk Heide-Vosseslag aangelegd in het duinengebied tussen Klemskerke en Bredene. Ten zuiden van de straat loopt het Duinenzwin parallel aan de straat.

In deze uithoek in het noordwesten van de gemeente staan op de grens van de duinen en de achterliggende polders tot het begin van de 20ste eeuw slechts enkele vissershuisjes (zie nummer 4). Dit gebied geraakt in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw onder grote druk van het kusttoerisme onder meer door de aanleg van campings en vakantiewoningen. In het achterliggende poldergebied wordt middels het BPA van 1961-1972, De Heide en De Heide West een uitgebreide verkaveling bestaande uit vakantiehuisjes en permanente bewoning doorgevoerd met de Heidelaan als centrale as. Met de aanleg van het "Park Atlantis" (zie Torenhofstraat nummer 2) verdwijnt het laatste open polderland tussen Vosseslag en de gemeentegrens met Bredene.

Woonstraat vooral gekarakteriseerd door recente vrijstaande woningen.

  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 371-373.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

  • Omvat
    Visserswoning

  • Is deel van
    Klemskerke