Geografisch thema

Vissersstraat

ID
16439
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16439

Beschrijving

Licht bochtige straat tussen de Heidelaan en de Torenhofstraat gelegen in de verkaveling ontstaan in het achterliggende poldergebied door middel van het BPA van 1961-1972, De Heide en De Heide West. Deze omvat een uitgebreide verkaveling bestaande uit vakantiehuisjes en permanente bewoning doorgevoerd met de Heidelaan als centrale as. Het eerste wegdeel volgt de loop van de Duinenzwin. De naam refereert aan de vissers die in deze noordwestelijke uithoek van de gemeente op de rand van het duinengebied en de achterliggende polders lange tijd de enige bewoners zijn. De straat staat nog niet op de Atlas der Buurtwegen (1842) maar wel op een militaire stafkaart van 1876 en wordt opgenomen bij de verkaveling ingezet vanaf de jaren 1960.

Woonstraat met vrijstaande huizen met als oudste de kleine hoeve zogenaamd " 'T VISSERSHOF" (nummer 23) opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Voorts enkele typische lage, witbepleisterde vissershuisjes/boerenarbeiderswoningen (nummers 1a, 3, 5, 43, 45, 47-49a, 53) uit de tweede helft van de 19de eeuw of van circa 1900, meestal gerenoveerd als vakantiewoningen. Nummers 9 en 27 zijn recentere vrijstaande dubbelhuizen van twee bouwlagen met aanleunende, lagere stalling. Nummer 1 op de hoek met de Heidelaan is opgericht in de jaren 1950 als campinguitbating, later in gebruik als winkel en café.

  • Militaire stafkaart, 1876.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 371-373.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 33, 103.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vissersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16439 (Geraadpleegd op 06-05-2021)