Geografisch thema

Zandstraat

ID: 16441   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16441

Beschrijving

Bochtige weg met S-vorm vertrekkend aan het kruispunt met de Dorpsstraat, Vosseslag en Batterijstraat naar De Haan-aan-Zee waar de straat aansluit bij de Bredeweg. Naamgeving omwille van de zandige ondergrond. Tot de aanleg van de Nieuwe Steenweg in 1904 was de Zandstraat de verbinding tussen de dorpskom van Klemskerke en het duinengebied en het toenmalige gehucht De Haan.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente en staat op de Ferrariskaart (1770-1778). Het eerste wegdeel is aangeduid als voetwegel en op de hoek met de Dorpsstraat bevind zich de zogenaamde "Deyen Molen" (zie nummer 2). In 1823 vermeld als "Lopende van westen naar oosten met bogten en noord leidende vanuit de Calcijde weg n° 1 aen den Heije weg n° 9 voor bij den Lindemolen en den breeden aarde weg n° 8 naar de herberge den Haen en den duin". Een schouwingsverslag van 1830 beschrijft de straat als "de Zoetelangeweg van den Lindemolen naar d'herberge den Haene" waarlangs zeven landerijen. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) opgetekend als Chemin n° 10, "Zoete langeweg. Chemin du Moulin dit Heyemolen au Cabaret dit den Haen". De voetweg Chemin n° 20, "Cornil Declercq's weg. Sentier de Clemskerke à la ferme Joseph Staelens" loopt vanaf de Zandstraat in zuidelijke richting naar de dorpskern van Klemskerke. Voetweg Chemin n° 23, "Staelens Bilkweg. Sentier de la ferme Joseph Staelens à la Maison Jean Wauters" verbindt de Zandstraat met de Bredeweg. Voetweg Chemin n° 15, "Haenvoetweg. Sentier de Clemskerke au Cabaret dit den Haen", een lange verbindingsweg tussen Klemskerke en herberg "Den Haen", doorkruist de straat.

Van oudsher een landelijke weg met verspreide hoevebouw, het "Spyckergoed" of "Heyehove" (zie nummer 2) en voormalig molenaarshuis van de "Heyemolen" met oudste vermelding in 1532. De site van de hoeve nummer 5, zogenaamd "Otterput" staat aangeduid op de Ferrariskaart, heden met nieuwe gebouwen. Bij de hoeve zogenaamd "KAPELHOF" (zie nummer 3) staat halverwege de oprit sedert 1908 de kapel gewijd aan de heilige Antonius van Padua. Op het einde van de straat beeldbepalende aanwezigheid van vakantiewoningen.

 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 84-85, 137-138.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 61, 105-106, 173.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, sine loco, 1999, p. 28, 34.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Kapelhof

 • Omvat
  Hoeve Spyckergoed

 • Omvat
  Kapel Heilige Antonius van Padua

 • Is deel van
  Klemskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zandstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16441 (Geraadpleegd op 29-11-2020)