Geografisch thema

Colinetlaan

ID: 16451   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16451

Beschrijving

Verbindingslaan tussen de Orteliuslaan en de Justus Lipsiuslaan. Gelegen ten zuidoosten van La Potinière (Parc Royal) tussen de (historische) verkavelingsblokken 36 en 36a op het voormalig grondgebied van Klemskerke. Gebogen geasfalteerd wegtracé. Betonnen straatelement met straatnaambord.

  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron     : -
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2012


Relaties