Geografisch thema

Frans Standaertlei

ID: 16495   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16495

Beschrijving

Straat lopende van de Kapelsesteenweg tot de Lodewijk Andersonstraat. Een van de door Van den Weyngaert omstreeks 1900 illegaal aangelegde straten. In 1926 geregulariseerd en officieel geopend met vermelding van de uit te voeren werken: steenslaglaag, riolering, aarden stoepen. Oorspronkelijk genaamd Gezondheidslei en doorlopend op het Brasschaats deel van Sint-Mariaburg. In 1931 werd de naam gewijzigd ter herdenking van Frans Standaert, een jonge officier die datzelfde jaar omkwam bij een oefening met explosieven in het militair kamp van Brasschaat.

Burgerwoningen in rijverband, met voortuintjes en sommige met balkons en luifels. Meestal van omstreeks 1900. Enkele gemoderniseerd.

Op nummers 32-34 dubbelwoning uit 1907-1909 met sobere baksteendecoratie, balkons en boogvormige vensters eerste verdieping. Op nummers 52-54 Vrije Basisschool Sint Mariaburg uit 1924. Toegankelijk en zichtbaar vanop het Van de Weyngaertplein. Bakstenen gebouw in L-vorm, aanvankelijk van één bouwlaag, later verhoogd en uitgebreid, onder meer in 1927. Momenteel twee bouwlagen onder zadeldak met ingewerkte dakspitsen. De school werd naar hier overgebracht vanuit de Karel De Wintstraat. Het onderwijs werd gegeven door de zusters annonciaden. Het klooster werd opgeheven in 1971.

 • Gemeente-archief Ekeren, bouwdossier B 1907-1909 63.
 • Gemeente-archief Ekeren, bouwdossier B 1924 1184.
 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 802 # 1550.
 • ASSELBERGH R. 1992: Over onze straten gesproken, s.l, 45-46.
 • KEUKELINCK R. 2004: Langs Ekerse straten en pleinen. Toeristische informatie.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met houten balkon

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in art-decostijl

 • Omvat
  Parochiehuis van Sint-Mariaburg

 • Omvat
  Rij dorpswoningen

 • Omvat
  Rij dorpswoningen

 • Is deel van
  Sint-Mariaburg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Frans Standaertlei [online] https://id.erfgoed.net/themas/16495 (Geraadpleegd op 01-11-2020)