Geografisch thema

Schepersveldlei

ID
16541
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16541

Beschrijving

Straat in de wijk Sint-Mariaburg, lopende van Schriek tot aan de Maria-Theresialei. In 1901 kocht Antverpia de Schepersvelden. Dit waren weide- en akkergronden tussen Schriek, de Kapelsesteenweg, de spoorweg en de Kaartse beek, naar verluidt genoemd naar de familie Schepers die eigenaar was aldaar gelegen bossen. In 1901-1902 werd een stratenplan ontworpen en kort nadien werd begonnen met de aanleg van straten in een dambordpatroon rond het rechthoekige Van De Weyngaertplein. Hieronder ook de toenmalige "Handelslei", genoemd naar de toenmalige Handelslei te Antwerpen, die na de Tweede Wereldoorlog hernoemd werd tot Italiëlei en waar het hoofdkwartier van maatschappij Antverpia gevestigd was. De Ekerse Handelslei vertrok aan de hoeve op het huidig nummer 254 die opklimt tot de 18de eeuw (relict 11423). In 1931 werd de straat hernoemd tot 'Schepersveldlei'. Toen stonden er een vijftal woningen. Pas in 1968 werd het wegdek verhard en begon een meer intensieve verkaveling en bebouwing. Begin 21ste eeuw doet de straat zich voor als een beboomde straat met eengezinswoningen van twee bouwlagen met voortuinen, grotendeels uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Topografische kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, 1928.
  • ASSELBERGH R. 1992: Over onze straten gesproken, s.l, 68.
  • HAVERMANS A.-M. 2007: Wie zaait zal maaien. Antverpia en Sint-Mariaburg, Antwerpen, 17.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties

  • Is deel van
    Sint-Mariaburg

  • Is deel van
    Woning Van den Bosch-Wouters


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schepersveldlei [online] https://id.erfgoed.net/themas/16541 (Geraadpleegd op 12-04-2021)