Geografisch thema

Mechelsesteenweg (Nossegem)

ID: 16577   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16577

Beschrijving

De Mechelsesteenweg werd aangelegd in 1846 als verbinding tussen Mechelen en Tervuren en leverde een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Nossegem. Op het vroegere gemeentehuis was er een gedenkplaat die verwees naar de eerstesteenlegging van deze steenweg op 21 augustus 1846.

Op de Poppkaart van circa 1860 is de steenweg nog zo goed als onbebouwd met uitzondering van de omgeving nabij het kruispunt met de Leuvensesteenweg.

De huidige Mechelsesteenweg manifesteert zich als een drukke gewestweg die het oostelijke deel van de gemeente Zaventem volledig doorkruist van zuid naar noord over het grondgebied van de deelgemeenten Sterrebeek en Nossegem. De bebouwing is sterk gevarieerd: er komt zowel lintbebouwing voor als halfopen en vrijstaande bebouwing waaronder enkele villa's van toenmalige notabelen en ook enkele bedrijven. Het grootste deel dateert uit de 20ste eeuw, zoals de nummers 533-535, karakteristieke dorpswoningen, opgetrokken in elkaars spiegelbeeld in de vroege jaren 1920, kadastraal geregistreerd in 1921-1922; eigenaar op dat ogenblik was Carolus Feyaerts, een ondernemer; de dorpswoning met pseudovakwerk in de rechtse zijgevel (nummer 538) werd op het kadaster geregistreerd in 1909 met rechtse uitbreiding in 1934.

Op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw verschijnt in de regio het type van dorpswoning voorzien van een met schijnvoegen gecementeerde voorgevel waarbij de muuropeningen, al dan niet voorzien zijn van een rijkelijk uitgewerkte omlijsting; vaak vermeldt een cartouche of plaatje de naam van de uitvoerder. Zo vinden we op het nummer 473 een plaatje met de vermelding 'G. Vanderplas/ Cimenteur/ Saventhem', terwijl het nummer 555 op vandaag nog een van de weinige, nagenoeg intacte gevels is met een rijkere cementbepleistering. Het nummer 561 is wat betreft het huidige uitzicht een voorbeeld van late interbellumarchitectuur, gesigneerd 'J.A. Cnop. archit.'.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling 3 (Nossegem), sectie B, 1921-22/10 (nummers 533-535); 1909/7 en 1934/12 (nummer 538).

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2013


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met atelier

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Villa Alouette

 • Omvat
  Villa Anna Flora met druivenserre

 • Omvat
  Villa Moens

 • Omvat
  Villa Wildsanck

 • Is deel van
  Nossegem

 • Is gerelateerd aan
  Mechelsesteenweg (Sterrebeek)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Mechelsesteenweg (Nossegem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/16577 (Geraadpleegd op 02-12-2020)