Geografisch thema

Namenstraat

ID
16579
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16579

Beschrijving

De Namenstraat gaat in oorsprong terug tot de Romeinse periode toen ze deel uitmaakte van de heirbaan die Namen verbond met Mechelen. Ze bleef lange tijd één van de voornaamste straten van de gemeente. Op de Ferrariskaart van 1771-1777 is trouwens duidelijk zichtbaar dat een groot deel van de toenmalige bebouwing van Nossegem gelegen was langs deze straat, hier bevond zich onder meer het pachthof 'Keyaerts' waaraan de huidige Pachthofstraat, aangelegd op de plaats van de hoeve, haar naam heeft ontleend.

De Namenstraat is vandaag een vrij lange straat die vertrekt vanaf de Mechelsesteenweg en verder loopt in noordelijke richting langs de oostzijde van het dorpscentrum, vervolgens de spoorlijn Brussel-Leuven kruist en verderop overgaat in een holle weg; vervolgens maakt ze een hoek van, 90° om opnieuw uit te komen op de Mechelsesteenweg. In het bos ten westen van de holle weg bleven de resten van een bunker bewaard die verwijzen naar het Duitse afweergeschut tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het eerste deel van de Namenstraat vertoont een heterogene 20ste-eeuwse lintbebouwing, met op nummer 23 een overwoekerde oude boerenwoning en op nummer 34 en 65 doorsnee dorpswoningen uit het interbellum, op het kadaster respectievelijk ingetekend in 1936 en 1929, nummer 65 met zes 'broeikassen', mogelijk in functie van de toenemende druiventeelt; nummer 34 met bewaard schrijnwerk en nummer 65 met cimornébekleding. Het tweede deel van de straat, ten noorden van de spoorlijn, is bij aanvang schaars bebouwd en verderop helemaal niet bebouwd. Bij het begin van het onbebouwde gedeelte ligt de ommuurde begraafplaats.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling 3 (Nossegem), sectie B 1936/6 (nummer 34), 1929/4 (nummer 65).

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2013


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Boerenhuisje

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Breuksteenbouw

 • Is deel van
  Nossegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Namenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16579 (Geraadpleegd op 26-01-2021)