Geografisch thema

Berkenhof

ID
16673
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16673

Beschrijving

Bejaardenhof, oorspronkelijk bestaand uit 25 in zaagtand geschakelde bungalows en één gemeenschapslokaal (later ook omgebouwd tot woning), gebouwd tussen 1957 en 1959 (mogelijk 1965) door de in 1922 opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn CV. Architectuur in expo-stijl (vlinderdaken, speels geplaatste glasdallen in zijgevels, uitlopende muren, combinatie van witgeschilderde gevelvlakken en breuksteen, en deuren in pastelkleuren). Opvallend metalen kunstwerk op twee gevels van een bungalow aan het begin van de wijk met aanduiding van de naam en abstracte motieven. Groenaanleg met hagen, bomen en graspartijen werden circa 2010 verwijderd, bebouwing wordt in 2016 afgebroken.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van het ontbreken van een positief behoudsperspectief (geplande sloop).

  • Ninove, Stadsarchief, Modern Archief, reeks N548, 1.811.111.
  • MAEREVOET L. 2015: Sociale huisvesting anders bekeken. Monumentale kunst in sociale huisvesting 1945-1985, onuitgegeven masterproef UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
  • MENTENS C. & DELAGAYE B. 2015: Oefening sociale woningbouw: Wijk Berkenhof te Ninove, onuitgegeven oefening Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 96.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Berkenhof [online] https://id.erfgoed.net/themas/16673 (Geraadpleegd op 12-05-2021)