Geografisch thema

Duisburgsesteenweg

ID: 16763   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16763

Beschrijving

Uitvalsweg vertrekkend vanuit het centrum in zuidoostelijke richting naar Duisburg. Voorheen vormde het begin van de straat een steegje, bekend onder de benaming Loddershoek, dat doodliep op een veldweg en in 1864 werd doorgetrokken naar de Duisburgsesteenweg die werd aangelegd in de periode 1855-1858. De scherpe knikken die hierbij ontstonden ter hoogte van de Hertenbergstraat werden rechtgetrokken in de periode 1941-1943.

De rechtse straatzijde vertoont bij het begin een stukje 20ste-eeuwse eenvoudige lintbebouwing met nummer 9 als voorbeeld van een typische dorpswoning uit het begin van de 20ste eeuw, kadastraal geregistreerd als 'nouvelle construction' in 1901 en nummer 7A, een modernistische woning uit het interbellum, gesigneerd Jan Ceuppens, waarvoor bouwaanvraag van 1936. Bij het begin links strekt zich het terrein van de voormalige Panquinkazerne uit, verderop loopt de straat voor een groot deel langs de zuidwestelijke zijde van de Warande en is ze bijgevolg op die plaats slechts eenzijdig bebouwd, voornamelijk met vrijstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw; de noordoostzijde wordt er grotendeels ingenomen door de bakstenen omheiningsmuur van de Warande; deze muur werd op sommige plaatsen versterkt door (latere) steunberen aan de zijde van de Duisburgsesteenweg. Op de hoek met de Hertenbergstraat ligt de Heilige Ritakapel met erachter een klein Mariapark met Lourdesgrot, in oorsprong deel uitmakend van de pastorietuin. Op het einde van de straat rechts ligt de ommuurde begraafplaats van Tervuren.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1901/12 (nummer 9).
 • Tervuren Dienst Stedenbouw en Woonbeleid, Bouwdossier Duisburgsesteenweg 7A.
 • EVERAERT L. 1990: Van de Loddershoek naar de Duisburgsesteenweg (2), De Horen 17.3, 134-141.
 • MELLAERTS L. 1945: Tervuren door de eeuwen heen, Tervuren, 143.
 • MOTTE V. & RUTTENS P. s.d.: Tervuren is niet zomaar een gemeente, Vura Ducum 3, Tervuren, 73.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats van Tervuren

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Mariapark met Lourdesgrot

 • Is deel van
  Tervuren