Geografisch thema

Nieuwstraat

ID: 16767   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16767

Beschrijving

Korte rechte straat in het centrum, als verbinding tussen de Brusselsestraat en de Peperstraat. Volgens J. Davidts door F. Maes verkeerdelijk als Peterseliestraatje aangeduid. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is de straat nog niet weergegeven aangezien ze pas in de eerste helft van de 19de eeuw werd aangelegd, na de dood van de toenmalige grondeigenaresse Marie-Josèphe de Fraula; in de literatuur komen zowel 1810 als 1829 voor als jaar van aanleg. In ieder geval komt ze wel voor op de Atlas der Buurtwegen uit de periode 1843-1845. Naderhand werd de straat verkaveld. De Brusselse makelaar Jean Ignace Joseph Gambier kocht in 1829 het merendeel van de percelen op om ze later opnieuw te verkopen. De nummers 19-21 zijn eenvoudige rijhuizen met een gecementeerde gevel; ze werden kadastraal geregistreerd in 1911.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1911/53 (nummers 19-21).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • DAVIDTS J.E. 1976: Landelijk Tervuren, Tervuren, 83.
 • MAES F. 1949: Tussen twee Poorten van het oude Tervuren, Eigen Schoon en de Brabander, 124.
 • MOTTE V. 1998: Een eerste verkaveling in Tervuren (1829), De Horen 25.2, 61-70.
 • MOTTE R. & RUTTENS P. s.d.: Tervuren is niet zomaar een gemeente, Vura Ducum 3, 61.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Mariaschool

 • Omvat
  Mouterij en magazijn van Brouwerij Jespers-Boon

 • Omvat
  Stadswoning Langendonck

 • Is deel van
  Tervuren