Geografisch thema

Peperstraat

ID: 16771   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16771

Beschrijving

Deze vrij lange straat met halverwege een bocht, ligt in het verlengde van de Kasteelstraat. Ze vertrekt ter hoogte van de Kerkstraat in westelijke richting. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is het tracé herkenbaar weergegeven met verspreide bebouwing.

Vandaag bestaat de vrijwel aaneengesloten lintbebouwing hoofdzakelijk uit bescheiden arbeiderswoningen uit het einde van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, sporadisch afgewisseld met een burgerhuis. Hier en daar zijn nog voorbeelden bewaard van de typische, gecementeerde lijstgevels met uitgewerkte vensteromlijstingen zoals die in de basisbebouwing veelvuldig voorkwamen in de vroege 20ste eeuw, de nummers 9, 17 (op het kadaster geregistreerd als 'reconstruction totale' in 1904 in opdracht van Ferdinand Raemdonck-Degendt, gendarme Tervuren), 28 (kadastraal ingetekend in 1903) en 82-86, kadastraal geregistreerd in 1911 als 'reconstruction' met een mutatie van 'puin' naar huis. De nummers 59-61 illustreren de doorsnee-rijwoningen uit de jaren 1920; een bouwaanvraag naar ontwerp van Louis Bral werd hiervoor ingediend in 1927. Enkele panden getuigen nog van de vroegere winkelfunctie zoals het neotraditioneel getinte hoekpand nummer 2 van omstreeks 1900, waarvan de begane grond vandaag echter sterk is aangepast.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1903/13 (nummer 28), 1904/38-2 (nummer 17), 1911/19 (nummers 82-86).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • VANDENBREEDEN J. (onder leiding van) 2013: Architecturale en stedenbouwkundige analyse en waardebepaling van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Tervuren. Synthetische fase. Deel 2b – Inventarislijst Lindenberg-Zwaluwenlaan, 188.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Deuromlijsting van 1762

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Rijhuis met winkelpui

 • Is deel van
  Tervuren