Geografisch thema

Klinkkouterstraat

ID
16794
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16794

Beschrijving

De Klinkkouterstraat loopt vanaf de Dendermondsesteenweg in zuidelijke richting tot aan de Aannemersstraat. De straatnaam herinnert aan het historische heuvelachtige reliëf. Een “klink” betekent een heuvel en komt hoofdzakelijk aan de rand van de polderstreek voor. De vermelding “ubte Clint” wordt al aangetroffen rond het jaar 1210, terwijl de plaatsnaam al in 1360 als “Clinc” gespeld wordt. Deze heuvel bevond zich aan het zuideinde van de Klinkkouterstraat en was een van de talrijke heuvels die zich tot vóór een 200-tal jaar op het grondgebied van Sint-Amandsberg bevonden.

Op een evolutiekaart uit 1835 is er ten zuiden van de Dendermondsesteenweg sprake van de “klinkkouter” en de “Klinkkouterslag”. De Klinkkouterslag was een onverharde weg, die mogelijk al teruggaat tot de late middeleeuwen, als verbindingsweggetje tussen de kouters. Het weggetje volgde het verloop van de huidige Klinkkouterstraat, Aannemersstraat en Destelbergenstraat. Op de hoek met de Dendermondsesteenweg worden op de Villaretkaart (1745-1748) twee molens opgetekend. Ook op de kaart van Fricx uit 1712 is reeds een molen aanwezig.

De bebouwing langs de huidige Klinkkouterstraat zal gestimuleerd geweest zijn vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, toen de industrie zich aan de stadsgrens vestigde. Zowel aan de Antwerpsesteenweg, als de Dendermondsesteenweg ontstond lintbebouwing, en om te voldoen aan de huisvesting van de stijgende arbeidersbevolking werden tal van beluiken in de buurt van de steenwegen gecreëerd. De Klinkkouterslag werd in april 1889 bij Koninklijk Besluit afgelijnd. De eerste bebouwing tussen de Toekomststraat en de Bouwmeestersstraat kwam toen tot stand. Dit straatgedeelte wordt bepaald door een aaneengesloten bebouwing van bepleisterde lijstgevels van twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed. De eenheidsbebouwing op nummers 17-23 dateert uit 1911 en werd in opdracht van de gemeente Sint-Amandsberg gebouwd.

Het huidige verloop van de Klinkkouterstraat kwam tot stand met de aanleg van de Aannemersstraat en Bouwmeestersstraat in 1904. De Klinkkouterstraat werd vanaf dan door de Bouwmeestersstraat doorsneden, en liep tot aan de Aannemersstraat. Een eerste bebouwingsfase liep volgens de aanwezige bouwaanvragen van 1901 tot 1911. De oostelijke straatwand tussen de Bouwmeestersstraat en Aannemersstraat wordt bepaald door een aaneengesloten sobere bebouwing van bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen en twee traveeën. Opvallend in deze straatwand is het burgerhuis op nummer 69 met elementen uit de art-nouveau, naar ontwerp van Henri Vaerwyck-Suys, en het omvangrijke pand op nummer 83 in art deco.

Nummer 83 sluit aan bij de interbellumbebouwing van de westelijke straatwand tussen de Bouwmeestersstraat en Aannemersstraat. Bouwaanvragen voor deze straatkant dateren voornamelijk uit de periode 1930-1932. Op de hoek van de Aannemersstraat nummers 151-161 en de Klinkkouterstraat nummers 86-88 en op de hoek van de Bouwmeestersstraat nummers 38-44, Klinkkouterstraat nummers 50-54 bevinden zich twee hoekensembles in art deco,  allebei gebouwd door aannemer Michel Casaert, die meerdere bouwdossiers voor de Klinkkouterstraat en Bouwmeestersstraat heeft ingediend.

 • Algemeen Rijksarchief, Gedigitaliseerde archieven: Kadaster. Primitieve plannen, Sint-Amandsberg (Gent), sectie C, nummer 17862. 
 • MENGE C. 1985: Sint-Amandsberg: onderzoek naar de wording van een voorstedelijk weefsel, onuitgegeven thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 68-69.
 • POELMAN R. 1982: Verklaring der straatnamen te Desteldonk, Oostakker en Sint-Amandsberg,
 • S.N. s.d.: Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w., Jaarboek XIX, 148.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing in art deco

 • Is deel van
  Sint-Amandsberg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klinkkouterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16794 (Geraadpleegd op )