Geografisch thema

Lindeboomstraat

ID: 16859   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16859

Beschrijving

De Lindeboomstraat die vertrekt in het verlengde van de Olmenstraat, ten zuidwesten van het centrum, kreeg haar benaming door de linde bij het begin van de straat links die verwijst naar het eeuwfeest op 20 juli 1930, zie herdenkingssteen en -plaat aan de voet van de boom. Het eerste deel van de straat wordt ingenomen door sportvelden met bijhorende accommodatie en appartementsgebouw De Linde, een realisatie van Elk Zijn Huis; het tweede deel vertoont een 20ste-eeuwse, heterogene lintbebouwing waarbij het nummer 114 nog een voorbeeld is van een arbeiderswoning voorzien van een met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met decoratief uitgewerkte venster- en deuromlijstingen, zoals die vaak voorkwamen in het begin van de 20ste eeuw; deze woning is een vrij laat voorbeeld aangezien ze pas in 1926 op het kadaster werd ingetekend. De nummers 140-150 vormen een typische, zij het vrij eenvoudige eenheidsbebouwing uit het interbellum; het betreft een reeks arbeiderswoningen opgetrokken in opdracht van aannemer Constant De Reymaeker-De Rom en kadastraal geregistreerd in 1932.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1926/55 (nummer 114); 1932/53 (nummers 140-152).

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

  • Omvat
    Eenheidsbebouwing

  • Omvat
    Opgaande linde als eeuwfeestboom

  • Is deel van
    Tervuren