Geografisch thema

Duisburgsesteenweg

ID
16874
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16874

Beschrijving

Belangrijke doorgangsweg die vertrekt vanop de Brusselsesteenweg in Overijse als de Clement Vanophemstraat en daarna in Eizer als Duisburgsesteenweg naar Duisburg (Tervuren) loopt. De steenweg maakte deel uit van de baan tussen Overijse en Leuven via Eizer (zie Atlas der Buurtwegen circa 1845), maar volgde vanuit Overijse-centrum het tracé van de P.I. Taymansstraat en niet het huidige tracé via de Clement Vanophemstraat.

De baan kent een heterogene bebouwing, voornamelijk uit de 20ste eeuw, met in het centrum van Eizer lintbebouwing met woonblokken. Hier liggen ook de kerk en de Sint-Jozefschool. Ten zuidwesten achter de kerk en het kerkhof ligt de voormalige pastorie, eveneens toegankelijk via de Bekestraat. De pastorie, een met schijnvoegen gecementeerd dubbelhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw, is vandaag sterk verbouwd.

Wat verderop ligt de voormalige gemeenteschool met sterk aangepaste onderwijzerswoning (nummer 179) uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De onderwijzerswoning had in oorsprong zijtrapgevels en een centraal dakvenster met trapgevel. In het centrum van Eizer staat voor nummer 155 het beeld "Gerieke Moef. Greunendoktoor 1774-1835", gesigneerd "Dujardin Jacques 1995". "Gerieke Moef" zou verwijzen naar de folkloristische "burgemeester" van Eizer.

In het centrum is de Sint-Jozefschool beeldbepalend door zijn omvang. Dit weeshuis voor meisjes en de erbij horende lagere school kwam er ongeveer gelijktijdig met de bouw van de nieuwe kerk en de pastorie in het laatste kwart van de 19de eeuw. De school werd in 1879 opgericht onder impuls van pastoor J.E. Godts door de zusters van Overijse en is daarna snel overgedragen op de zusters annonciaden uit Huldenberg. In 1906 werd de school overgenomen door de zusters van de Voorzienigheid uit Champion (Namen). Dit waren de laatste zusters die de school bestuurden en waaronder het complex een forse uitbreiding kende. De huidige straatvleugel langs de Duisburgsesteenweg is een verbouwing uit het interbellum. In de jaren 1960 kwam er ook een groot nieuw gebouw. Later werd het een technische middelbare school en daarna werd de hele school overgeheveld naar de Heilig Hartschool in Overijse. Achteraan in de tuin is nog een cementrustieke Lourdesgrot uit het interbellum (zonder beelden).

Als getuigen van de vele seristenbedrijven in Eizer liggen langs de steenweg nog verschillende serristenvilla’s uit het begin van de 20ste eeuw en het interbellum, soms nog met bijhorende serres. Nummer 98 is een voorbeeld van een zeer eenvoudige villa met grote garage (waarschijnlijk voor de opslag) uit begin 20ste eeuw met achterliggende serre. Nummer 111 achterin gelegen serristenvilla. Nummers 104, 177 en 198 zijn typische kleine eenvoudige villa’s van serristen uit het interbellum met een typisch uitgewerkt houten portaal. Nummer 104 werd geregulariseerd op het kadaster in 1926 samen met 6 serres. Nummer 177 heeft een betonnen omheining aan de straat evenals één serre achter de villa.

Langs de baan liggen nog verschillende voorbeelden van grotere dorpswoningen die gedateerd zijn door middel van jaarankers. Nummer 188 is een dorpswoning gedateerd door ankers "1905" (kadastraal geregistreerd in 1907) met een later aangebrachte cimornébepleistering (overschilderd). Verder nog enkele verbouwde en door middel van ankers gedateerde dorpswoningen van twee bouwlagen uit begin 20ste eeuw: nummer 212 "1907", nummer 214 "1906", nummer 218 "1909" en nummer 220 "1908".

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, afdeling IV (Overijse), 1876/4 (pastorie), 1907/26 (nummer 188), 1926/28 (nummer 104) en 1938/18 (nummer 198).
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • STROOBANTS F. 1989: Op Gouden Vleugels. Gouden-jubileumboek van de Sint-Martinusscholen 1939-1989, Bijdrage XII tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland,, Leuven, 230-232.
 • STROOBANTS F. 2001: Overijse in de twintigste eeuw in prentkaarten, Bijdrage XXI tot de Geschiedenis van IJse-, Lane-, en Dijleland, Overijse, 119.
 • NACKERS P. 1987: Het Sint-Jozefinstituut, Zoniën 11.3, 146-175.
 • VAN SAN. P. 2007: Het Onderwijs en de Scholen in Overijse in de negentiende eeuw, XXVIIste bijdragen tot de geschiedenis van het land tussen IJse en Lane, Leuven, 110-114.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Cruysboomkapel

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Magdalena

 • Omvat
  Parochiezaal Eizer

 • Omvat
  Serristenvilla

 • Omvat
  Serristenwoning

 • Omvat
  Serristenwoning

 • Is deel van
  Eizer


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duisburgsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/16874 (Geraadpleegd op 20-04-2021)