Geografisch thema

Hertswegenstraat

ID: 16878   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16878

Beschrijving

De Hertswegenstraat, genoemd naar het gelijknamige gehucht, ligt in het uiterste noordwesten van Duisburg; ze vertrekt in het verlengde van de Mechelsestraat, loopt langsheen de zuidoostelijke grens van De Warande en vervolgt haar weg doorheen het militaire golfterrein en het sportcentrum van Defensie om te eindigen bij de Tervuursesteenweg. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is het begin van de straat aan weerszijden afgezet met een bomenrij; bebouwing komt slechts sporadisch voor en ten zuiden liggen landerijen; het tweede deel loopt er door een bosgebied dat aansluit bij de Warande. Op de Poppkaart van circa 1860 is de situatie wat de bebouwing betreft nagenoeg ongewijzigd.

Vandaag is het eerste deel van de straat voor het grootste deel bebouwd met vrijstaande eengezinswoningen uit de 20ste eeuw; verspreid resten nog enkele sporen van de voorheen landelijke bebouwing zoals het nummer 27 op de hoek met de Zittekesstraat, nummer 37 een haaks op de straat ingeplante hoeve en het sterk vervallen nummer 57 met jaarsteen ‘1889’.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • WYNANTS M. 1996: Duisburg, oude vrijheid op nieuwe wegen. Bijdragen tot de geschiedenis van Duisburg n.a.v. 20 jaar Dorpsfeesten (1976-1996), Tervuren 40-41.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

  • Omvat
    Boerenwoning

  • Is deel van
    Duisburg