Geografisch thema

Huldenbergstraat

ID: 16879   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16879

Beschrijving

De Huldenbergstraat is een verbindingsweg tussen Duisburg en Huldenberg, die vertrekt van aan de Merenstraat ten zuiden van het dorpscentrum en verder loopt in zuidoostelijke richting. De Ferrariskaart van 1770-1778 toont een onbebouwde weg, aan weerszijden afgezet met een haag; op de Poppkaart van omstreeks 1860 bestaat de enige bebouwing uit een windmolensite ter hoogte van het huidige nummer 36; de site bestond uit een U-vormig ingeplant complex met windmolen ten zuidoosten; de houten standaardmolen droeg het jaartal 1763 en werd in 1843 vanuit het Antwerpse naar hier overgebracht; in 1932 werd hij gesloopt, de bijhorende gebouwen werden inmiddels gerenoveerd en aangepast.

Vandaag is het eerste deel van de straat bebouwd met vrijstaande eengezinswoningen, overwegend vanaf het laatste kwart van de 20ste eeuw. Het tweede deel is zo goed als onbebouwd en is omgeven door een akkerlandschap. Nabij de grens met Huldenberg is er een beeldbepalende vijfsprong met oude linde en een veldkapel toegewijd aan de Heilige Barbara.

 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Oude opgaande linde op kruispunt van wegen

 • Omvat
  Veldkapel en zomerlinde

 • Is deel van
  Duisburg