Geografisch thema

Overijsesteenweg

ID
16884
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16884

Beschrijving

De Overijsesteenweg is een vrij lange, schaars bebouwde straat die in het verlengde van de Merenstraat het dorpscentrum van Duisburg verbindt met Overijse en meer bepaald met het gehucht Eizer.

Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is de weg volledig afgezet met een haag; met uitzondering van de ruime 'C(en)se Reynegom' en een volume ten zuiden ervan, is de straat volledig onbebouwd. Op de Poppkaart van omstreeks 1860 wordt het stuk van aan de 'Schonen Boom' tot aan de Keersmaekersstraat aangeduid als 'D’Eyzersche straet', het vervolg tot Eizer als 'Doel straet'; ook op deze kaart wordt er geen bebouwing weergegeven met uitzondering van het Reynegomhof, doch hier aangeduid met de benaming '’t hof van Hakenbourg F(er)me'.

Vandaag concentreert de bebouwing zich rondom gemeld hof en sluit aan bij het gehucht Eizer, waarvan het centrum gelegen is op grondgebied Overijse.

 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Hof van Staeckenborgh

 • Omvat
  Pijlerkapel met linden

 • Is deel van
  Duisburg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overijsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/16884 (Geraadpleegd op 11-04-2021)