Geografisch thema

Rootstraat (Duisburg)

ID: 16886   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16886

Beschrijving

De Rootstraat maakt van oudsher deel uit van de oude weg naar Leuven en vormt tot vandaag de grens tussen Duisburg en Vossem, waardoor de noordzijde gelegen is op grondgebied Vossem en de zuidzijde op Duisburg. De verklaring hiervoor is gelegen in de eeuwenoude scheidingslijn tussen het voormalige hertogelijk domein en het vrije domein van Vossem.

De Rootstraat vertrekt aan de Kerkplaats en loopt met een licht gebogen tracé in noordoostelijke richting naar de Vossemberg. Volgens de Ferrariskaart van 1770-1778 was het begin van de straat op dat ogenblik bebouwd met enkele vrijstaande panden, vervolgens overgaand in een onbebouwde, met hagen afgezoomde weg doorheen landelijk gebied. Op de Poppkaart van omstreeks 1860 is de toestand nagenoeg ongewijzigd met enkel bebouwing bij het begin van de straat, doch iets toegenomen; verderop, ter hoogte van het huidige nummer 41, wordt een inmiddels verdwenen windmolen weergegeven; dit is één van de twee houten windmolens die Duisburg op dat ogenblik rijk was; de andere bevond zich in de Huldenbergstraat 36. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zal de straat aan belang winnen door de inplanting van scholen, in 1905 gevolgd door een inmiddels verdwenen tramstation ter hoogte van de Veeweidestraat en een nieuw gemeentehuis in 1930.

Heden vertoont de straat een heterogene bebouwing overwegend uit de tweede helft van de 19de en de 20ste eeuw. Nummer 25 is een voorbeeld van een doorsnee serristenwoning van de tweede generatie, kadastraal geregistreerd in 1933. Bij het begin van de straat aan de overgang met de Kerkplaats staat de vrijheidslinde.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling IV (Duisburg), 1933/4 (nummer 25).
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • WYNANTS M 1989: De molen van de familie Koekelbergh, De Horen 16.6, 214-224.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Duisburg

 • Omvat
  School en onderwijzerswoning

 • Is deel van
  Duisburg

 • Is gerelateerd aan
  Rootstraat (Vossem)