Geografisch thema

Tervuursesteenweg

ID: 16887   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16887

Beschrijving

De Tervuursesteenweg ligt in het uiterste westen van de gemeente; hij vertrekt van aan de Heidestraat en vormt via een gebogen verloop de verbinding met Tervuren, vanwaar de benaming. Tot ver in de 19de eeuw bleef de straat onbebouwd. Vandaag wordt ze gekenmerkt door een heterogene bebouwing waaronder een aantal dorpswoningen met karakteristieke cimorn√©bekleding uit het interbellum (nummers 12, 14 en 110) en een aantal eenvoudige serristenwoningen uit dezelfde periode zoals 67-69 en 72-74, alle vier kadastraal ingetekend in 1931. Bij nummer 80 bleven nog een hele reeks serres bewaard. Op de hoek met de Beeldekensgatstraat ligt een eenvoudige pijlerkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Beeldekensgat met als opschrift "Toevlucht der Zondaren"; ze werd gebouwd naar aanleiding van de verkoop van de grond in 1954, waarbij de toenmalige eigenaar graaf de Gr√ľnne de voorwaarde toevoegde om op die plek een kapel te bouwen.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling IV (Duisburg), 1931/75 (nummers 67-69); 1931/73 (nummers 72-74).
 • VANDIEST J. 1987: De kapel van O.L.V. van het Beeldekensgat te Duisburg, De Horen 5.5, 190-191.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Serristenwoning

 • Is deel van
  Duisburg