Geografisch thema

Dorpsplein

ID
16890
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16890

Beschrijving

Het Dorpsplein vormt het centrale punt in de gemeente en is opgevat als een korte straat, die in het verlengde van de Smisstraat in oostelijke richting loopt. Aan de kerk met omringend kerkhof splitst ze in twee delen en omarmt als het ware de kerksite; het zuidelijke deel is gekasseid.

De straat is duidelijk herkenbaar in het Kaartboek van de Abdij van Park van 1665 als onderdeel van de lokale verbindingsweg "van Vossem naer ter Vueren" die ten oosten van de kerk overgaat in de voetweg naar Leefdaal. J. Verbesselt zoekt de verklaring voor de op dat ogenblik schaars bebouwde kern in de nabijheid van de Lindenberg die als verbinding van Tervuren over Leefdaal naar Leuven belangrijker was dan hoger genoemde.

Vandaag vertoont de straat een heterogeen geheel met beeldbepalende Sint-Pauluskerk en twee bewaarde 18de-eeuwse dorpswoningen (nummers 2 en 10). Voor het overige lintbebouwing met 19de- en 20ste-eeuwse panden van twee bouwlagen onder zadeldak, nummer 11 met uitgewerkte neoclassicistische omlijstingen op de bovenverdieping, werd kadastraal geregistreerd als 'reconstruction total' in 1881 in opdracht van schoolmeester Joannes Theunis-Dewals. Nummer 4 is een ruime, doch eenvoudige dorpswoning met aangepaste grond, door middel van jaarankers 1878 gedateerd.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling III (Vossem), 1881/4 (nummer 11).
 • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000613, Dorpskom met Voervallei (G. Paesmans, 1981).
 • LEYNEN P. e.a. 1979: Bijdragen tot de geschiedenis van Vossem, Tervuren, 12-13, 35-38.
 • VAN ERMEN E., VANHOVE L. &VAN LANI S. 2000: Kaartboek van de Abdij van Park 1665 , Cartografische Bronnen voor de geschiedenis van het Vlaamse Landschap 3, Brussel, 200-201.
 • VERBESSELT J. s.d.: Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel XVI, Tussen Zenne en Dijle V, s.l., 10-11, 31-35.

Auteurs: De Vries, Birgit; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Vossem met Voervallei

 • Omvat
  Afspanning In de Posthoorn

 • Omvat
  Gevelsteen

 • Omvat
  Herberg In het Canon

 • Omvat
  Oud gemeentehuis van Vossem en school

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Paulus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpsplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/16890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.