Geografisch thema

Rootstraat (Vossem)

ID
16895
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16895

Beschrijving

De Rootstraat maakt van oudsher deel uit van de oude weg naar Leuven en vormt tot vandaag de grens tussen Vossem en Duisburg, waardoor de noordzijde gelegen is op grondgebied Vossem en de zuidzijde op Duisburg. De verklaring hiervoor is gelegen in de eeuwenoude scheidingslijn tussen het voormalige hertogelijk domein en het vrije domein van Vossem. Op grondgebied Duisburg had de straat tot de fusie van 1 januari 1977 een eigen benaming, namelijk de Mussenstraat.

De Rootstraat vertrekt aan de Kerkplaats in Duisburg en loopt met een licht gebogen tracé in noordoostelijke richting naar de Vossemberg. Volgens de Ferrariskaart van 1770-1778 was het begin van de straat op dat ogenblik bebouwd met enkele vrijstaande panden, vervolgens ging de straat over in een onbebouwde, met een haag afgezoomde weg doorheen landelijk gebied. Op de Poppkaart van omstreeks 1860 is de toestand nagenoeg ongewijzigd met enkel bebouwing bij het begin van de straat, doch iets toegenomen; verderop, ter hoogte van het huidige nummer 41 op grondgebied Duisburg, wordt een inmiddels verdwenen windmolen weergegeven. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zal de straat aan belang winnen door de inplanting van scholen, in 1905 gevolgd door een inmiddels verdwenen treinstation ter hoogte van de Veeweidestraat en een nieuw gemeentehuis voor Duisburg in 1930.

Heden vertoont de straat een heterogene bebouwing overwegend uit de tweede helft van de 19de en de 20ste eeuw. Verspreid zijn er nog enkele voorbeelden van lijstgevels voorzien van een neoclassicistisch geïnspireerde bepleistering uit het begin van de 20ste eeuw, zoals de nummers 10, 18 en 78, kadastraal geregistreerd in 1925.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling III (Vossem), 1928/56 (verzamelschets voor nummer 78).
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Sint-Annaschool

 • Is deel van
  Vossem

 • Is gerelateerd aan
  Rootstraat (Duisburg)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rootstraat (Vossem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/16895 (Geraadpleegd op )