Geografisch thema

Lanestraat

ID
16901
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16901

Beschrijving

Kronkelende straat die door Tombeek loopt van noord naar zuid. Deze straat maakte deel uit van de Steenweg Brussel-Waver (Waversesteenweg), die in de eerste helft van de 20ste eeuw werd verlegd waardoor ze nu ten oosten van het centrum van Tombeek loopt.

Ter hoogte van de voormalige Tombeekmolen zijn er twee bruggen. Eén over de Leibeek (daar slechts een kleine beek waarna ze in de Laan uitkomt) en één over de Laan. Al vanaf de middeleeuwen zou hier een brug over de Laan geweest zijn, een eerste vermelding dateert van de 15de eeuw toen er al sprake was van een stenen brug in Tombeek. De brug over de Laan in Rosieren is mogelijk ouder en was op een bepaald ogenblik van meer belang vermits de weg van Brussel naar Namen via daar verliep en nog niet via de Waversesteenweg die pas in de 18de eeuw van belang werd.

In de borstwering van de brug over de Laan bevinden zich verschillende jaar- en herdenkingsstenen. Een steen met het wapenschild van de prinsen van Hoorn, heren van Overijse en van Salm met het opschrift: "Philippus Josephus prins van Salm Kyrburg" en "Maria Theresia van Hornes vrouw van Yssche", "1770", het jaar van de heropbouw. Deze verwijst naar het tolrecht dat ze inden per geladen paard dat over de brug trok. De brug werd vernield in 1940 tijdens gevechten tussen het Duitse en Engelse leger. Een steen aan de zijde van de voormalige watermolen herdenkt de heropbouw in 1946. Aan de zijde van de Waversteenweg is er een recente herdenkingssteen (1982) die de legende van keizer Karel herdenkt (zie Tombeek).

De straat kent een heterogene verspreide bebouwing met onder meer de parochieschool (nummer 57). Het eerste gebouw van deze vrije school zou opgericht zijn in 1908 (start bouw). Hiervoor was men voor vrij onderwijs aangewezen op het gehucht Terlanen. De kapel op de speelplaats dateert van circa 1925. De school was in handen van de zusters annonciaden. Vandaag is de school sterk verbouwd, maar het voormalige klooster en de kapel zijn nog herkenbaar en ingebouwd in de nieuwe gebouwen. Aan de straat ommuurde speelplaats. Rechts naast de school kleine parochiezaal.

Ondanks het feit dat er in Tombeek nog maar weinig verwijzingen zijn naar de vroegere druiventeelt, zijn er nog een paar eenvoudige serristenvilla's bewaard. Bijvoorbeeld Lanestraat 100, deze eenvoudige villa werd kadastraal geregistreerd in 1932 samen met de herbouw van drie serres op het perceel in eigendom van slager August Kesters-Bergiers.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling II (Overijse), 1932/49.
 • VANDE PUTTE G. s.d: Bijdrage II tot de geschiedenis van een Overijses gehucht: Tombeek. De heyde van Tombeek en haar Keizer Karel-legende, Overijse.
 • VAN SAN. P. 2007: Het Onderwijs en de Scholen in Overijse in de negentiende eeuw, XXVIIste bijdragen tot de geschiedenis van het land tussen IJse en Lane, Leuven, 110.

Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herberg Sint-Elooi

 • Omvat
  Tombeekmolen

 • Is deel van
  Tombeek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lanestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16901 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.