Geografisch thema

Bosstraat

ID
16919
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16919

Beschrijving

De Bosstraat heeft een licht gebogen tracé dat de gronden tussen de Antwerpsebaan, Monnikenhofstraat en Steenovenstraat in noordoostelijke richting doorsnijdt. Het klimt minstens op tot 1771-1778 (zie Kaart van Ferraris) en heette in de 18de eeuw Zevenbergen. Zeker vanaf 1819 is de benaming Capel Straet (later Kapellebaan) in gebruik, verwijzend naar de daar in 1732 opgerichte kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Hagelberg, een gewezen bedevaartsoord.

Naar aanleiding van het optrekken van tien woningen door De Ideale Woning (1922), is het weggedeelte lokaal tijdelijk herdoopt tot Tuinwijk. Deze naam verdwijnt opnieuw bij Collegebesluit van 22 januari 1960. De benaming Bosstraat is op de kadastrale kaart van P.C. Popp (1842-1880) reeds in gebruik voor de huidige Kromme Weg, die ten westen van de A12 de Steenovenstraat en de Monnikenhofstraat verbindt.

Ter hoogte van de kruising met de Monnikenhofstraat zijn de bijgebouwen van de minstens tot 1911 opklimmende monumentale hoeve deels gesloopt ten voordele van een recente verkaveling (2005). Verder zijn de veelal sterk verbouwde langshuizen van één bouwlaag afgewisseld door vrijstaande bebouwing en enkelhuizen uit de tussen- of naoorlogse periode enerzijds en nieuwbouw anderzijds. In het noordoostelijke gedeelte tegen de Steenovenstraat zijn de twee traveeën brede en één bouwlaag hoge woningen van De Ideale Woning en enkele eenvoudige doch sterk verbouwde polderhuisjes (nummers 50-54, 61) bewaard.

 • Kadasterarchief Antwerpen, Primitief plan, Berendrecht.
 • S.N. 2006: Berendrecht – Zandvliet – Lillo, straatnamen, Antwerpen, 8.
 • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 120.

Auteurs: Van den Borne, Steven; Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Polderhuis

 • Omvat
  Polderhuis

 • Omvat
  Tuinwijk Bosstraat

 • Is deel van
  Berendrecht


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16919 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.