Geografisch thema

Dorpsbeekstraat

ID: 16921   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16921

Beschrijving

Het tracé van de Dorpsbeekstraat, gelegen tussen Zout- en Dorpstraat, is reeds aangegeven op de Kabinetskaart van Ferraris (1771-1778). Het zuidelijke gedeelte volgt de naastgelegen, thans merendeels overkluisde Dorpsbeek, waarnaar de straat vanaf 20 november 1959 vernoemd werd. Oudere benamingen zijn Meestoof en Stoofstraat, verwijzend naar de meestoof in het ten westen van de Zoutestraat gelegen gebied Stoofgat. Deze diende tot het branden van meekrapwortels, waaruit rode kleurstof gewonnen werd. Daarnaast was ook de naam Zandkeet gangbaar, mogelijk afgeleid van zoutkeet, een houten schuur waar zout bereid werd. De winning ervan zou hier mogelijk geworden zijn nadat het Scheldewater lange tijd tot aan de binnendijk stond, ten gevolge een dijkbreuk.

Langs de straat met een hoofdzakelijk open bebouwing, zijn enkele dorpswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw bewaard met een sobere gevelversiering in gekleurde baksteen (nummers 13 tot en met 19). De woonstalhuizen en langshuizen met oudere kern zijn reeds vanaf de naoorlogse periode sterk verbouwd, en door toenemende verkaveling van de omringende nutsgronden afgewisseld met weinig kwaliteitsvolle nieuwbouw.

 • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Berendrecht, artikelnummer 1330.
 • Kadasterarchief Antwerpen, 209: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1926/14.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen met stalling

 • Omvat
  Villa in cottagestijl

 • Is deel van
  Berendrecht