Geografisch thema

Schouwvegerstraat

ID
16922
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16922

Beschrijving

De Schouwvegerstraat loopt van de Antwerpsebaan tot aan de Sint-Jan Baptiststraat ten zuiden van Berendrecht. De oorspronkelijke naam Schouwva(e)gerstraat komt al voor in 1725. Ten zuiden van de straat, centraal tussen Reigersbosdreef en Antwerpsebaan, loopt een veldweg die naar het toponiem 'Kempenhoek' Kempenweg heet en reeds aangeduid is op het primitief plan (1819). Langsheen de Sint-Jan Baptiststraat en Schouwvegerstraat liepen eertijds de sporen van de "Poldertram". Het gedeelte tussen de Dorpstraat en de Oude Papenstraat (noordzijde) en de nummers 2 en 16A (zuidzijde) is op het gewestplan ingekleurd als cultuur-, historisch en esthetisch waardevol gebied. De tracés en bebouwing binnen het CHE- gebied waren reeds merendeels tot stand gekomen in de late 18de eeuw (zie de kaart van Ferraris), met uitzondering van de percelen ten oosten van de Kempenweg, die slechts vanaf het midden van de 19de eeuw bebouwd raakten.

De straat grenst in het zuiden aan het bewaarde open landschap waar eertijds de Berendrechtse gemeentedijk gelegen was, en is gekenmerkt door soms sterk aangepaste woonstalhuizen en dorpswoningen uit de 19de (nummers 2, 6, 16, en het uitzonderlijk gaaf bewaarde nummer 15) of uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummers 3, 8, 20, 21). De noordzijde is tussen Dorp- en Oude Papenstraat ingenomen door (voormalige) eigendommen van de Berendrechtse kerkfabriek en gemeente (kerk, kerkhof, pastorij en gemeenteschool), en omvat eveneens een gaaf bewaard, vroeg 20ste-eeuws hoevecomplex op het nummer 3.

 • Kadasterarchief Antwerpen, Primitief plan, Berendrecht.
 • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 416.
 • VAN SEVEREN E. & VAN DEN BORNE S. 2015: Inventaris Bouwkundig Erfgoed Berendrecht en Zandvliet. CHE-visienota Berendrecht, Antwerpen.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning De Boeviaan

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kerkhof Berendrecht

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Jan-Baptistkerk

 • Omvat
  Smidse

 • Omvat
  Woonstalhuis

 • Omvat
  Woonstalhuis

 • Is deel van
  Berendrecht


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schouwvegerstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16922 (Geraadpleegd op )