Geografisch thema

Solftstraat

ID: 16923   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16923

Beschrijving

Deze tussen de Solftplaats en Antwerpsebaan gelegen straat wordt in de volksmond ook wel eens Achterstraat genoemd. De straat dateert uit het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw, wanneer het oostelijke gedeelte van de Solftplaats tot aan de Antwerpsebaan verkaveld is (zie Solftplaats).

Op het nummer 6 en naast het nummer 16 (zie Monnikenhofstraat 76) bevinden zich nog enkele hoevecomplexen met negentiende-eeuwse kern. Aan noordzijde gekenmerkt door traditionele dorpswoningen, waaronder het met decoratief baksteenmetselwerk versierde burgerhuis op het nummer 1.

  • S.N. 2006: Berendrecht – Zandvliet – Lillo, straatnamen, Antwerpen, 20.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Berendrecht