Geografisch thema

Weverstraat

ID: 16924   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16924

Beschrijving

De in het noorden door de Dorpsbeek doorsneden straat is gelegen tussen de Dorpsbeekstraat en de Sint-Jan Baptiststraat, en verwijst naar een ambacht dat hier mogelijk ooit gevestigd was. Zeker vanaf 1771-1778 was de straat aan weerszijden bebouwd (zie kaart van Ferraris). Anno 2015 is ze gekenmerkt door enkele restanten van landelijke bebouwing aan de kruisingen met de Dorpsbeekstraat (nummer 6, nog met bewaarde Boomse pannen) en de Sint-Jan Baptiststraat (de voormalige tennisterreinen "T.C. Raffic”, zie Sint-Jan Baptiststraat). Daartussen bevinden zich door nieuwbouw onderbroken tussen- en naoorlogse woonhuizen, waarvan de van omstreeks 1933 daterende, representatieve dorpswoning op het nummer 7 gaaf bewaard is.

  • S.N. 2006: Berendrecht – Zandvliet – Lillo, straatnamen, Antwerpen, 23.
  • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 517.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Is deel van
    Berendrecht