Geografisch thema

Tuinwijk Jan Verhaegen

ID: 16934   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16934

Beschrijving

Tussen 1951 en 1954 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Meirelbeeksche Goedkope Woningen (Merelbeekse Sociale Woningen) vlakbij de spoorweg een eerste naoorlogse wijk van 74 woningen naar ontwerp van de Merelbeekse architect André Van den Broecke. De wijknaam verwijst naar de in 1945 overleden stichter van de maatschappij. Het is een typische naoorlogse volkswijk met ruime twee-, drie- en vierwoonsten, private voor- en achtertuinen en een sobere maar traditionele architecturale vormgeving: huizen van twee bouwlagen en twee traveeën in gele baksteen onder een pannen zadeldak.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde (individuele verbouwingen).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4230, Merelbeke, Bergstraat.
  • GUNST P. 1996: Van Meirelbeeksche goedkope woningen naar Merelbeekse sociale woningen, Merelbeke, 37-41.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 95.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties