Geografisch thema

Sociale woonwijken Tuinwijk en Nieuw-Tongeren

ID
16940
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16940

Beschrijving

In 1931-1932 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Tongershuis 122 woningen aan de Henisstraat, Driehoekstraat en Tongershuisstraat, in 1951 aangevuld met nog 15 woningen naar ontwerp van de Tongerse architect P. Ulrix. Ondanks de benaming "Tuinwijk" is deze wijk een typische arbeiderswijk uit de jaren dertig, bestaande uit rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën met bakstenen lijstgevels onder een zadeldak. Betonnen luifels boven de voordeur vormen de enige decoratie. Verschillende voetgangerswegen ontsluiten de achtertuinen van het centrale, driehoekige bouwblok.

Ten westen van deze arbeiderswijk, tussen de Verbindingstraat en de Henisstraat bouwde dezelfde maatschappij tussen 1954 en 1967 in zes bouwfasen de wijk Nieuw-Tongeren met 214 woningen. Typische naoorlogse volkswijk met voornamelijk gekoppelde gezinswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met een rode bakstenen lijstgevel, en enkele duplexwoningen in een gelijkaardige vorm. De voordeuren zijn omlijst of hebben een luifel, en afhankelijk van het type is de gevel afgewerkt met sierbeton en/of geschilderd.

Centraal in de wijk (aan de Depuisstraat) bevindt zich een hofje met 20 bejaardenwoningen uit 1953-55 rond een beboomd plein, naar ontwerp van architect P. Ulrix. De gekoppelde woningen zijn witgeschilderde bakstenen eenpersoonswoningen bestaande uit twee traveeën en één bouwlaag onder pannen schilddak. De inkompartij, overspannen met een segmentboog, springt in. Ten zuiden van dit hof, aan de Bevrijdingsstraat, werden in 1967 drie gebouwen met in totaal 20 appartementen opgetrokken, die qua volume ook aansluiten bij de gezinswoningen van de wijk.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam TONGEREN_HENISSTRAAT_7110 en TONGEREN_WIJK_NIEUW_TONGEREN_7110.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 7110, Tongeren, Henisstraat en Nieuw Tongeren.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 85.

Auteurs: Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sociale woonwijken Tuinwijk en Nieuw-Tongeren [online], https://id.erfgoed.net/themas/16940 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.