Geografisch thema

Gaverlandwijk

ID
16941
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16941

Beschrijving

Sociale woonwijk ten noorden van het centrum van Beveren. De wijk wordt begrensd door de Floralaan in het zuiden, de Leliestraat en Vlasbloemstraat in het oosten, de Anjelierenstraat in het zuiden en de Eglantierlaan in het westen. In het westen van de wijk bevindt zich de parochiekerk Sint-Jan Evangelist.

Typische sociale woonwijk uit de jaren zeventig met zo’n 300 huur- en koopwoningen en appartementen gerealiseerd tussen 1973 en 1980 door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting, naar plannen van de Lokerse architect Lucien Van Kerckhove. Die bouwfasen uit de jaren zeventig bestaan uit eenvoudige, gekoppelde woningen onder zadeldak, soms met aangebouwde garage, eenlaagse bakstenen bejaardenwoningen onder plat dak, in zaagtand ingeplant (langs de Leliestraat) en bakstenen appartementsbouwen (drie bouwlagen onder zadeldak) langs de Gaverlandstraat.

Tussen 1987 en 2003 werd de wijk uitgebreid met nog ruim honderd woningen, in een zevental kleinere bouwfasen. Zo bouwde de maatschappij in 1994 zestien basisnormwoningen, een experiment van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij om goedkoop maar degelijk te bouwen door middel van typeplannen. Het bestaat uit twee blokken van telkens vier duplexwoningen.

Aan de Leliestraat bevindt zich een vrijstaand keramisch kunstwerk van Georges Staes dat daar in 1972 werd opgericht naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de maatschappij. Het is representatief voor het uitzonderlijke kunstbeleid van deze huisvestingsmaatschappij.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Archief Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting, dossier wijk Gaverland.
  • Gemeentelijk archief Beveren, bouwdossier 1971/6 & 1972/120.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4040, Beveren, Gaverland.
  • DESOMBRE P., SPITAELS K. & HERREGODTS K. 1997: Architectuur, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Brussel, 372.
  • MAEREVOET L. 2015: Sociale huisvesting anders bekeken. Monumentale kunst in sociale huisvesting 1945-1985, onuitgegeven masterproef UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, ID 50.
  • S.N. 1997: Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting Beveren 75 jaar 1922-1997, Beveren.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 88.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gaverlandwijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/16941 (Geraadpleegd op 23-06-2021)