Geografisch thema

Sociale woonwijk Het Putje

ID: 16975   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16975

Beschrijving

In 1956 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Huis en Heerd een wijk van 67 woningen aan de Albrecht Rodenbachlaan, Burgemeester Ponseelelaan en Het Putje.

Typische naoorlogse volkswijk bestaande uit gekoppelde woningen langs ruime straten met individuele voortuinen en laanbomen. Achtertuinen worden ontsloten via secundaire wegen. De woningen van twee bouwlagen hebben rode bakstenen lijstgevels onder schild- of zadeldak, hier en daar verlevendigd door puntgevels. Opvallend is verder de breukstenen plint en de witte omlijsting van de rechthoekige vensteropeningen en de rondboogvormige deuropeningen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3431, Wevelgem, Het Putje.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 129.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociale woonwijk Het Putje [online] https://id.erfgoed.net/themas/16975 (Geraadpleegd op 06-12-2020)