Geografisch thema

Sint-Antoniuswijk

ID: 16977   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16977

Beschrijving

Tussen 1949 en 1956 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij ’t Heist Best een wijk van 78 woningen tussen de Heistlaan, de Marktstraat, de Hermans-Lybaertstraat en de Sint-Antoniusstraat. De wijk bestaat uit een orthogonaal stratenpatroon waarlangs rijwoningen staan met omhaagde voortuinen. De vormgeving is typisch en heel homogeen: gekoppelde woningen van twee bouwlagen (onderaan in de regionale, gele baksteen, bovenaan gepleisterd) onder een zadel- of schilddak van rode pannen. In 1967 werd de wijk nog aangevuld met 12 gekoppelde bejaardenbungalows in de Herfst- en Vredestraat.

Deze wijk gebouw werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3150, Knokke-Heist, Sint-Antoniuswijk.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 119.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties