Geografisch thema

Wijk Paalveld

ID
16978
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16978

Beschrijving

Ten zuidoosten van Grimbergen werd omstreeks het midden van de jaren zeventig in opdracht van de huisvestingsmaatschappij voor Goedkope Woningen van Grimbergen een sociale woonwijk uitgebouwd volgens in 1973 goedgekeurde ontwerpplannen van de Brusselse architect W.J. Van Campenhout.

De naam van de wijk (Paalveld) verwijst naar één van de velden die het oorspronkelijke dorp Grimbergen omringde op het eind van de 17de eeuw. De nieuwe verkaveling sluit aan op de nabijgelegen sociale woonwijk Populierendal (1965) via de doodlopende Houtstraat, die gekruist wordt door de Tweelindendreef. Langs beide assen werden in twee fases 73 en 33 gekoppelde eengezinswoningen gebouwd, respectievelijk koop- en huurwoningen, aangevuld met een laag appartementsgebouw met 66 eenheden. Naast de twee assen voor gemotoriseerd verkeer is tussen de bouwgroepen een netwerk van wandelpaden en collectieve groenzones voorzien. De eengezinswoningen zijn telkens voorzien van een private voor- en achtertuin. De grote diversiteit in de aanleg en afsluiting van de voortuinstrook van de woningen in privébezit, verstoort echter de uniformiteit van het geheel.

De woningen en appartementsgebouwen zijn gekoppeld in zaagtand. De vormgeving van de bakstenen eengezinswoningen, gekenmerkt door doorlopende zadeldaken en betonnen gevelelementen, is relatief doorsnee. De schikking van de appartementsgebouwen speelt op interessante wijze in op het natuurlijk reliëf en omvat eenheden van drie tot zes bouwlagen onder zadeldaken. Het materiaalgebruik sluit aan bij de eengezinswoningen, met uitzondering dat de gevels ook grotendeels met leien zijn afgewerkt. De gevels wordt horizontaal geleed door doorlopende vensterpartijen en betonnen balkons. Opvallende planindeling waarbij drie typeappartementen (A, B, C) gestapeld zijn boven elkaar. Op het middelste niveau bevindt zich een gaanderij die toegang verleent tot één appartement van type B, en anderzijds de afzonderlijke toegangen omvat tot de twee onderliggende appartementen van het type A en de twee bovenliggende appartementen van type C, alle bereikbaar via een spiltrap. De gaanderij is ook verbonden met de nevengeschikte volumes, die volgens een gelijkaardig plan zijn ingedeeld.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Dienst Ruimtelijke Ordening, Grimbergen, bouwdossiers, BA-136-73 en BA-137-73.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 2228, Grimbergen, Wijk Paalveld.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri, Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wijk Paalveld [online] https://id.erfgoed.net/themas/16978 (Geraadpleegd op )