Geografisch thema

Wijk Blokbos - Langblok

ID
16979
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16979

Beschrijving

Sociale woonwijk, gelegen vlakbij het centrum en de parochiekerk van deelgemeente Lot, opgericht in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting (Woonpunt Zennevallei) volgens een aanlegplan van stedenbouwkundigen Joseph De Gryse en André Adams. De wijk vormt een interessante combinatie van een verkaveling en een woonerf, representatief voor de ontwikkeling van de sociale huisvesting tijdens de jaren zeventig en tachtig.

In eerste instantie werden vanaf 1970 in het oosten van de wijk aan Langblok en Zittert een tachtigtal woningen gebouwd, waarvan twee maal 23 eengezinswoningen naar ontwerp van architecten Philippe Dumont en José Vanden Bossche. De woningen zijn per vier of vijf gekoppeld tot rijen, gelegen in het groen en voorzien van collectieve open ruimtes. De voortuinen sluiten dankzij hun open karakter aan bij de publieke groenaanleg. De twee aanwezige types, namelijk koppelwoningen van twee bouwlagen met gegroepeerde garages en gekoppelde bel-etagewoningen van drie bouwlagen, sluiten vormelijk bij elkaar aan. De gesloten volumes onder platte daken zijn uitgewerkt in bruin baksteenmetselwerk, gestructureerd door beschilderde gevelvlakken tussen gemarkeerde lisenen.

In de vroege jaren tachtig werd de wijk in het westen langs Blokbos en Zittert aangevuld met een woonerf van zestien, in rijen gekoppelde woningen en een geheel van twintig appartementen, vormgegeven als geschakelde woningen. De architectuur was ontworpen door Ray Huyghebaert en de groenaanleg door D+A Planning. De vormgeving van de kleinschalige architectuur vertoont een tendens tot herkenbaarheid en geborgenheid, namelijk door het gebruik van traditionele materialen en vormen, zoals baksteen en puntgevels. De architectuur wordt geritmeerd en gevarieerd door verspringingen tussen woningen en geveldelen, waardoor een dynamisch daken- en gevelspel ontstaat.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam LOT_BLOKBOS_2350.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 235, Beersel, Blokbos - Langblok.
  • DU BOIS A., REMY J. 1993: Sociale woningbouw 1920-1993, Halle: Gewestelijke Maatschappij van Halle Voor De Huisvesting, Halle, 58-63.

Auteurs: Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Lot


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wijk Blokbos - Langblok [online], https://id.erfgoed.net/themas/16979 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.