Geografisch thema

Sociale huisvesting Omer De Vidtslaan

ID
16980
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16980

Beschrijving

Nabij het kruispunt van de Omer De Vidtslaan met de Lombeekstraat werd omstreeks 1924 een klein ensemble van tien arbeiderswoningen gebouwd in opdracht van de lokale samenwerkende maatschappij voor goedkope woningen Ieder zijn huisje. De in 1922 goedgekeurde plannen waren opgesteld door de Leuvense architect Emile Goethals, terwijl de uitvoering werd uitbesteed aan aannemers Willems & fils en G. Deneef uit Aalst. Het ensemble werd in de volksmond ‘Amerika’ genoemd, verwijzend naar een nabijgelegen café 'In Amerika'.

De wooneenheden zijn gegroepeerd tot twee driewoonsten en één vierwoonst, ingeplant aan weerszijden van de straat, voorzien van een kleine, driehoekige groenzone en beperkte achtertuinen. De vormgeving is traditionalistisch en sluit aan bij de tuinwijkgedachte. De symmetrische, bakstenen bouwvolumes hebben één bouwlaag en een onder het pannen mansardedak ingewerkte bovenverdieping. Elk volume wordt gemarkeerd door één of twee risalieten onder puntvormige gevelverhogingen. Rechthoekige vensters onder bakstenen rollagen en rondboogdeuren onder een imitatiesluitsteen openen de gevels. Het ensemble werd gerenoveerd in 1983, gelijktijdig met de bouw van zeven garages.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 2228, Roosdaal, Omer De Vidtslaan.
  • LINDEMANS K. & VANSLAMBROUCK N. 2014-2015: Steenmeersstraat Pamel, onuitgegeven oefening, Universiteit Gent, opleiding kunstwetenschappen.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale huisvesting Omer De Vidtslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/16980 (Geraadpleegd op )